Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy – Rozpal wyobraźnię!

W pobliskim Pruszkowie mieści się perełka wśród placówek muzealnych Europy. Podczas prowadzonych w latach 1968–1975 badań powierzchniowych Stefan Woyda natrafił na relikty jednego z najpotężniejszych ośrodków hutniczych świata barbarzyńskiego z przełomu er – Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Termin ten określa grupę około 240 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na obszarze 300 km² na zachodnim Mazowszu. Na tym terenie odkryto ślady masowej produkcji żelaza prowadzonej przez ludność kultury przeworskiej, które pochodzą z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego (II wiek p.n.e. – IV wiek n.e.).
Obecnie można w Muzeum oglądać nową wystawę stałą zatytutłowaną “Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er”. Jest to w chwili obecnej jedyna w Polsce wystawa prezentująca fascynujące zagadnienie starożytnej metalurgii w tak kompleksowym ujęciu. W czasie zbliżających się ferii organizujemy wyjazd do muzeum, zapraszamy przyłącz się. Ciekawostką jest to, że podczas budowy Sadhu Bhavan natrafiliśmy na dużą bryłę tzw. rudy darniowej, ktora w przeszłości na tych terenach używana była do wytopu żelaza. Szerzej o tym piszemy tu: http://www.sadhubhavan.pl/ruda-guzowska/

Więcej informacji o pruszkowskim muzeum znajdziesz tu: http://mshm.pl/muzeum/