Dr. Kenneth R. Valpey – absolwent Oxfordu naszym gościem

Na przełomie sierpnia i września odwiedził nas  Dr. Kenneth R. Valpey. Od paru lat przyjeżdża do Łubna zregenerować siły po intensywnym roku akademickim, wypełnionym wykładami, seminariami w różnych częściach świata, m.in. w Chinach, USA, Argentynie, Wielkiej Brytanii.

Dr. Valpey pełni funkcję Dean of Studies w Bhaktivedanta College  i pracownika naukowego  Oxford Centre For Hindu Studies . Podróże, ciągła zmiana miejsc i stref czasowych, niewątpliwie są dla niego wyczerpujące. Przyjazd do Sadhu Bhavan w Łubnie, zawsze traktuje jako zasłużony urlop, aby móc odpocząć, zregenerować siły, przygotować się do kolejnej serii seminariów i wykładów, czy napisać następną książkę. Sam mówi, że Sadhu Bhavan jest miejscem, gdzie bardzo dobrze mu się pracuje, miejscem gdzie może się wyciszyć i skupić, dzięki czemu pisanie idzie zadziwiającą szybko i łatwo.

Oto przykłady dwóch jego ostatnich książek, które zostały wydane przez Columbia University Press prestiżowe wydawnictwo Uniwersytetu Columbia, jednego z najstarszych w USA. Obie traktują o Bhagavat Puranie:

  1. The Bhagavata Purana Selected Readings
  2. The Bhagavata Purana Sacred Text and Living Tradition

Aktualnie pracuje nad tematami związanymi z etyką świata zwierząt, problemami etycznymi towarzyszącymi zjadaniu zwierząt. W lipcu tego roku brał między innymi udział w konferencji na Oxfordzie zatytułowanej : The Ethics of Eating Animals.

Na pytanie: „jakie ma plany na przyszłość?” odpowiedział, że jednym z nich jest napisanie kolejnej książki o etyce wobec zwierząt, co wiąże się z może dłuższym przyszłorocznym pobytem u nas, w Sadhu Bhavan. Trzymamy kciuki ! Liczymy na jego szybki powrót i kolejną wizytę.

Załączamy link do filmu z konferencji na Oxfordzie: Summer School 2016   – kliknij i oglądaj na Vimeo.