Lipce Reymontowskie

Jak dojechać?
Samochodem najszybciej autostradą A2 w kierunku na Poznań
Położenie:  51° 53′ 47.75″N, 19° 56′ 22.51″E
Odleglość:  58 km
Czas: 45 min
Czas zwiedzania: kilka godzin w zależności od planu wycieczki
Wyjeżdżając z bramy kierujemy się na prawo, obok krzyża wjeżdżając na drogę asfaltową skręcamy również w prawo kierując się na Tomaszew/Sekule/Wiskitki. Na rynku w Wiskitkach w lewo w kierunku autostrady A2. Dalej kierujemy się na Poznań. Zjeżdżamy na węźle Łowicz w kierunku na Jeżów.

Historia Lipiec sięga pierwszej połowy XIV wieku. Wieś Lipce założona została w 1338 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Na podstawie dokumentu księcia mazowieckiego Ziemowita wiadomo, że Lipce leżące na terenie kasztelani Łowickiej, należały do arcybiskupów. Po III rozbiorze Polski (1795 r.) dobra arcybiskupie zagarnięte zostały przez Prusy. W połowie XIX w. przez teren obecnej gminy przeprowadzono linię kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. 

Obecnie obowiązująca nazwa miejscowości i gminy – Lipce Reymontowskie wprowadzona została staraniem władz gminy przez Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dniem 17 grudnia 1983 roku. Wcześniej nazwa ta odnosiła się jedynie do wybudowanego w 1946 roku przystanku kolejowego, którego oddanie zapoczątkowało nowy etap przemian, był on na ten czas „oknem na świat” dla Lipiec i wsi sąsiednich. 

Największego jednak rozgłosu nadał Lipcom Władysław Stanisław Reymont w swojej wielkiej epopei „Chłopi”, za którą w 1924 r. otrzymał Nagrodę Nobla. 

Pisarz przebywał tu w latach 1888 – 1893.

Muzeum im. Wł. St. Reymonta
Początki muzeum sięgają roku 1982, kiedy to w trakcie obchodów 50-lecia istnienia w Lipcach Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta nastąpiło otwarcie Izby Regionalnej. Powstała ona w wyniku działań miejscowych miłośników tradycji oraz inicjatywy Muzeum Okręgowego w Żyrardowie. W dniu 20 czerwca 1983 r. Izbę Regionalną przekształcono w Muzeum im. Wł. St. Reymonta. Pierwotnie było filią Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Obecnie jest samodzielną placówką muzealną.

Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zwiedzającym różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec (dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze) i sąsiednich miejscowości, a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią Władysława St. Reymonta. Większość dotąd zgromadzonych eksponatów muzealnych prezentowana jest w ramach stałej wystawy „Tradycje lipieckie”, na którą składają się dwie części: historyczna i etnograficzna. Stałą wystawę uzupełniają ekspozycje czasowe o różnorodnej tematyce.

Od 1989 r. siedzibą Muzeum są zabudowania dawnej manufaktury włókienniczej rodziny Winklów. Manufaktura ta powstała na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX wieku. Założył ją Ludwik Winkiel, który wraz z rodziną osiedlił się w Lipcach w 1889 roku. W latach 30-tych XX wieku syn Ludwika – Jan Winkiel rozbudował zakład oraz rozszerzył zakres jego produkcji. Manufaktura zajmowała się zgrzebleniem, przędzeniem i farbowaniem wełny, tkaniem materiałów na słynne łowickie pasiaki, oraz wyrobem wełnianych swetrów, skarpet i rękawic. Pełną produkcję prowadzono w niej do roku 1950, jednakże farbowanie trwało aż do 1974 roku. Obecnie manufaktura Winklów jest unikatowym w skali kraju dawnym obiektem przemysłowym wsi polskiej. Zachowały się w całości budynki wraz z kompleksem maszyn i urządzeń produkcyjnych do pełnego cyklu technologicznego, pochodzące z XIX i XX wieku.

Zagroda Ludowa
Zagroda Ludowa powstała na terenie przyległym do Muzeum im. Wł. St. Reymonta. Jej budowa obejmowała lata 2002-2003. Koncepcja utworzenia Centrum Reymontowskiego – Zagrody Ludowej była inicjatywą wypracowaną w czasie trwania Roku Reymontowskiego 2000.

Na teren Zagrody Ludowej przeniesiono budynki dawnego budownictwa zagrodowego. Odtworzono dwa budynki mieszkalne (chałupy), budynek gospodarczy (oborę), stodołę oraz spichrz.

Muzeum Czynu Zbrojnego
Muzeum Czynu Zbrojnego działające przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, eksponuje zabytki związane głównie z walką mieszkańców powiatu skierniewickiego w okresie II wojny światowej oraz z powojenną historią Wojska Polskiego. Jednocześnie gromadzone są i opracowywane zabytki dotyczące powstań narodowych, walki o niepodległość i granice w latach 1914 – 1921 oraz historii 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty.

Ze względu na ograniczoną czy wręcz skromną powierzchnię ekspozycyjną ukazano przede wszystkim udział mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie i najbliższych okolic w II wojnie światowej. Liczne cenne eksponaty czekają na rozbudowę muzeum oraz są wykorzystywane podczas czasowych wystaw okolicznościowych.

Więcej informacji:

http://www.kultura.lodz.pl/pl/poi/3370244

http://www.lipcereymontowskie.pl/  – przejdź do zakładki „Atrakcje turystyczne” na dole strony po lewej.