I spływ kajakowy rzeką Rawką

Spływ kajakowy rzeką Rawką.

Rezerwat wodno-krajobrazowy Rawka: to największy powierzchniowo i zarazem najciekawszy spośród wszystkich 5 rezerwatów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się na terenie dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. Obejmuje koryto rzeki na całej długości (ok. 100 km), starorzecza, dolne odcinki dopływów Rawki oraz 10-metrowy pas brzegu po obydwu stronach rzeki – w sumie 486,01 ha.

Utworzony został w 1983 roku. W granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się niemal połowa powierzchni rezerwatu – ok. 40-kilometrowy odcinek rzeki.

Rawka należy do najpiękniejszych nizinnych rzek w Polsce. Płynie szybko, fantastycznie meandrując w wyraźnie wyciętej dolinie, niesie dużo wody, często (zwłaszcza wczesną wiosną) na krótko wylewa. Przez znawców uważana jest jest za rzekę trudną, o uciążliwości od 2 do 5 (w 6-stopniowej skali), wymagającą wysokiej sprawności fizycznej, dobrej znajomości techniki kajakowej i cierpliwości. Liczne przeszkody: powalone przez bobry drzewa, zapory młyńskie, dzikie kładki i mostki są przyczyną częstych przenosek kajaków.

Rawka jest spływalna od Żydomic (okolice Rawy Mazowieckiej) do Kęszyc (w pobliżu ujścia do Bzury) – ok. 61,3 km. Odcinek Kurzeszyn – Nowy Dwór – ok. 5,7 km uważany jest za najtrudniejszy, odcinek Doleck – Joachimów-Mogiły – ok. 30,7 km – umiarkowanie trudny, zaś Joachimów-Mogiły – Kęszyce – ok. 14 km – łatwy.

Rawka jest rzeką trudną i uciążliwą. Płynąc kajakiem zdajemy egzamin sprawności fizycznej i techniki kajakowej. Urok spływu Rawką polega na ciągłej emocji, każda zmiana warunków atmosferycznych powoduje zmiany układu przeszkód na wodzie. Porównujemy ją do najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.

Dla turystyki kajakowej jest rzeką wymagającą od kajakarzy takich cech charakteru jak: wola walki, samozaparcie, nieustępliwość, solidarność oraz umiejętności techniki pokonywania przeszkód (zwałek) i doświadczenia. Niektóre przeszkody pokonuje się górą lub dołem, inne w półzanurzeniu (przechylając kajak). Rzeka silnie meandruje, miejscami zwęża się lub tworzy rozlewiska, jej głębokość waha się od 0,4m do 2m. Przeciętny spadek doliny rzeki wynosi 0,95‰. Występują takie cechy charakterystyczne dla rzek górskich jak bystrza, cofki, progi, odwoje, miejscami szybki nurt.

Nasz wyprawa.

My płynęliśmy trasą o długości ok. 18,5 km, od Ośrodka Wypoczynkowego Sosenka w Budach Grabskich zlokalizowanego na 15m wysokości skarpie, do tamy tuż przed 40 ha zalewem retencyjnym w miejscowości Joachimów-Mogiły. Wypożyczenie kajaków to koszt 25 pln za 1 kajak. Z uwagi na to, że na całym odcinku Rawka jest rezerwatem zobowiązani byliśmy uzyskać zgodę Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na przeprowadzenie spływu i wnieść opłatę w wysokości 80 pln. Po zakończonym spływie tej samej Dyrekcji należy złożyć pisemne sprawozdanie z przebiegu spływu. 90 % osób pływających tą rzeką nie występuje o pozwolenie, ale takie jest prawo. Był to nasz pierwszy spływ, pełen emocji i zaskakujących sytuacji. Przenoszenie kajaków nad powalonymi drzewami, wiry wodne itp. Mimo, że były z nami dzieci nikt się nie zmoczył ku zdziwieniu obsługi z Ośrodka Sosenka. Zgodnie z ich relacją 80% kajakarzy na tej trasie wpada do wody, ale nie mówili nam tego przed spływem, abyśmy się nie przestraszyli.