Wpisy SadhuBhavan

Łowicz

Jak dojechać? Samochodem najszybciej autostradą A2 w kierunku na Poznań Odległość:  44 km Czas:  40 min Czas zwiedzania:  kilka godzin w zależności od planu wycieczki Wyjeżdżając z bramy kierujemy się na prawo, obok krzyża wjeżdżając […]

Radziejowice – historia i współczesność

(autor zdjęcia Tdurden) Zespół pałacowo-parkowy w Radziejowicach – (zobacz widok z lotu ptaka: http://podrozniccy.com/pl/polska/palac-radziejowice) Pałac w stylu klasycystycznym wraz z otaczającym go parkiem, położony we wsi Radziejowice w powiecie żyrardowskim. Od 1965 roku pełni funkcję domu […]

Miedniewice

Historia miejscowości. Pierwsza wzmianka o Miedniewicach, leżących na pograniczu ziemi sochaczewskiej i łowickiej, pochodzi z roku 1359, kiedy wieś została wymieniona w dokumencie zawierającym układ między Księciem Mazowieckim Ziemowitem a arcybiskupem gnieźnieńskim Jarosławem Bogorią ze […]

Historia Żyrardowa

Żyrardów i okolice. Początki Żyradowa są związane z budową osady fabrycznej w 1830 r. na terenie dóbr Guzów. Obszary te były jeszcze w XVII w. porośnięte puszczą. W XVI w. w okolicach wydobywano rudę żelaza. […]

Pałac i park w Guzowie

Pałac i park w Guzowie. W późnym średniowieczu dobra guzowskie były domeną książęcą i należały do księcia mazowieckiego Siemowita IV; w XVII wieku osada została podniesiona do rangi starostwa niegrodowego i stała się własnością marszałka […]

I spływ kajakowy rzeką Rawką

Spływ kajakowy rzeką Rawką. Rezerwat wodno-krajobrazowy Rawka: to największy powierzchniowo i zarazem najciekawszy spośród wszystkich 5 rezerwatów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się na terenie dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. Obejmuje koryto rzeki na całej długości (ok. 100 km), starorzecza, […]